Og ekstraudstyret bare fortsætter. Nu er der også indkøbt sneplov/dozerblad