Gravarmen er sikret så den ikke vælter sagesløse forbipasserende